سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

۱۳ مطلب با موضوع «خلاصه دروس رشته تربیت بدنی» ثبت شده است

خلاصه درس تربیت بدنی و ورزش معلولین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس تربیت بدنی و ورزش معلولین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس تربیت بدنی در مدارس دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس تربیت بدنی در مدارس دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس تاریخ تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس تاریخ تربیت بدنی  دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس بهداشت و ورزش رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس بهداشت و ورزش رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس آناتومی انسانی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول و مبانی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس اصول و مبانی تربیت بدنی  دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول تغذیه و ورزش رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس اصول تغذیه و ورزش رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول آموزش هندبال 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس اصول آموزش هندبال 2  رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول آموزش شنا ۲ و ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


خلاصه درس اصول آموزش شنا ۲ و ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه