سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

۱۷ مطلب با موضوع «خلاصه دروس رشته روانشناسی» ثبت شده است

خلاصه درس مقدمات نوروپیسیکولوژی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نورخلاصه درس مقدمات نوروپیسیکولوژی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد) رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد) رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس فلسفه تربیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس فلسفه تربیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


بقیه  در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روشها و فنون تدریس رشته روانشناسی دانشگاه پیام نورخلاصه درس روشها و فنون تدریس رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی یادگیری رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس روانشناسی یادگیری رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی مرضی کودک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس روانشناسی مرضی کودک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی فیزیولوژیک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نورخلاصه درس روانشناسی فیزیولوژیک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی شخصیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس روانشناسی شخصیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نوربقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

اسلاید شو

اسلاید شو

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه