سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

۱۷ مطلب با موضوع «خلاصه دروس رشته روانشناسی» ثبت شده است

خلاصه درس مقدمات نوروپیسیکولوژی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


خلاصه درس مقدمات نوروپیسیکولوژی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد) رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

 

خلاصه درس فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد) رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس فلسفه تربیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس فلسفه تربیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه  در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روشها و فنون تدریس رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس روشها و فنون تدریس رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی یادگیری رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

 

خلاصه درس روانشناسی یادگیری رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی مرضی کودک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

 

خلاصه درس روانشناسی مرضی کودک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی فیزیولوژیک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس روانشناسی فیزیولوژیک رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی شخصیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس روانشناسی شخصیت رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

 

 

خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه