سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

۳۳ مطلب با موضوع «خلاصه دروس رشته علوم تربیتی» ثبت شده است

خلاصه درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


خلاصه درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مقدمات مدیریت آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس مقدمات مدیریت آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مدیریت اسلامی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس مدیریت اسلامی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی و درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس کلیات فلسفه رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

خلاصه درس کلیات فلسفه رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس فلسفه تربیت رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس فلسفه تربیت رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه