سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

۲۲ مطلب با موضوع «خلاصه دروس رشته حسابداری» ثبت شده است

خلاصه درس مدیریت مالی ۱ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


 خلاصه درس مدیریت مالی ۱ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مدیریت تولید رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس مدیریت تولید رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

خلاصه درس مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور

خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس ریاضیات پایه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

 

خلاصه دروس ریاضیات پایه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حقوق بازرگانی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

خلاصه درس حقوق بازرگانی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابرسی ۲ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


 

خلاصه درس حسابرسی ۲ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 

بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه