سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسابداری» ثبت شده است

خلاصه درس حسابداری صنعتی 2 رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری صنعتی 2 رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
خلاصه درس مبانی جامعه شناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور


خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
خلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری مالیاتی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
خلاصه درس حسابداری مالیاتی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری صنعتی 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
خلاصه درس حسابداری صنعتی 2 رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری صنعتی ۱ رشته حسابداری دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری صنعتی ۱ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری پیشرفته ۲ رشته حسابداری دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری پیشرفته ۲ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
خلاصه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

اسلاید شو

اسلاید شو

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه