در ترم های گذشته دانشگاه پیام نور امکانی را فراهم کرده بود که دانشجویان مقطع ارشد و دکتری بتوانند شهریه ثابت خود را تقسیط کرده و در سه قسط آن را پرداخت کنند.

این امکان در ترم جاری (دوم 97-96) تابحال فعال نشده بود، ولی با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و پیگیری های صورت گرفته ، سازمان مرکزی پیام نور امکان قسط بندی کردن نصف شهریه ثابت را برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فراهم آورد.

نحوه قسط بندی شهریه ثابت:

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور می توانند 50 درصد شهریه ثابت خود را تقسیط کنند. به عبارت دیگر باید 50 درصد را پرداخته و مابقی شهریه ثابت را در سه قسط به تاریخ های زیر پرداخت کند:

1- سررسید اولین قسط 1396/12/20

2- سررسید دومین قسط 1397/01/20

3- سررسید سومین قسط 1397/02/20

نحوه ثبت و مشاهده درخواست تقسیط شهریه ثابت:

برای ثبت درخواست تقسیط شهریه از طریق زیر در سیستم گلستان اقدام کنید.

پیش خوان خدمت --> درخواست تقسیط شهریه --> درخواست جدید

جهت مشاهده وام ثبت شده و تاریخ باز پرداخت اقساط از روش زیر اقدام نمایید:

آموزش --> اطلاعات جامع دانشجو --> انتخاب لینک شهریه سرترم 3962

4 نکته مهم:

1- دانشجو موظف است در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کند. در غیراینصورت به میزان قسط خود بدهکار می گردد.

2- قسط بندی فوق جدا از وام سامانه رفاهی دانشجویان است.

3- امکان قسط بندی تنها برای نصف شهریه ثابت می باشد و دانشجو باید شهریه متغیر خود را طبق روال گذشته پرداخت نماید.

4- مهلت ثبت درخواست تقسیط شهریه تنها در زمان انتخاب واحد است. (فعلا تا 15 یهمن)