دسترسی به سامانه سیستم جامع گلستان برای انواع گوشیهای همراه📱 وکامپیوتر💻  باتمام مرورگرها از طریق لینک زیر فراهم شده است

برای ورود کلیک کنید


 reg.pnu.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm