با توجه به نزدیک شدن امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور , برای شرکت در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور داشتن کارت ورود به جلسه (گزارش ۴۲۸) و کارت دانشجویی الزامی می باشد.

در همین رابطه گزارش ۴۲۸ (کارت آزمون) دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور ثبت نام و انتخاب واحد نموده اند فعال شده است.

همچنین محل انتخابی آزمون دانشجویان در گزارش ۴۲۸ – کارت ورود به جلسه نمایش داده می شود. (اگر محلی ذکر نشده بود ، محل آزمون شما همان مرکز تحصیلی اصلی خود شماست)

امتحانات نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور از ۱ دی ماه آغاز و تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ ادامه خواهد داشت.

 

در حال حاضر کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور برای افرادی که بدهی شهریه دارند

قابل دسترس نیست و غیرفعال می باشدآموزش تصویری دریافت کارت ورود به جلسه کلیک  کنید