سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

خلاصه درس اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نورخلاصه درس اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول آموزش شنا ۲ و ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نورخلاصه درس اصول آموزش شنا ۲ و ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول آموزش ژیمناستیک ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


خلاصه درس اصول آموزش ژیمناستیک ۱ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اصول آموزش بدمینتون ۲ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس اصول آموزش بدمینتون ۲ رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس آسیب شناسی ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس آسیب شناسی ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد اقتصاد خرد (جلد 1) رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد اقتصاد خرد (جلد 1) رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مدیریت استراتژیک رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس مدیریت استراتژیک رشته مدیریت دانشگاه پیام نور

بقیه در ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی کار رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس روانشناسی کار رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس زبان تخصصی ۴ رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس دروس زبان تخصصی ۴  رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

اسلاید شو

اسلاید شو

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه