سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

خلاصه درس مدیریت مالی ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


خلاصه درس مدیریت مالی ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مدیریت تولید رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس مدیریت تولید رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حقوق بازرگانی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حقوق بازرگانی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه ذر ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس بررسی مسائل اجتماعی ایران رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس بررسی مسائل اجتماعی ایران رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مبانی جامعه شناسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور

خلاصه درس مبانی جامعه شناسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس سیستم های خرید - انبارداری و توزیع رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس سیستم های خرید - انبارداری و توزیع رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات) رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات) رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


یقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس بازاریابی بین الملل رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس بازاریابی بین الملل رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

اسلاید شو

اسلاید شو

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه