سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

خلاصه درس حسابداری صنعتی 2 رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری صنعتی 2 رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مدیریت تطبیقی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس مدیریت تطبیقی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


خلاصه درس مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور
خلاصه کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس ریاضیات پایه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه دروس ریاضیات پایه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حقوق اساسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حقوق اساسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

اسلاید شو

اسلاید شو

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه