سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

خلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری صنعتی ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری صنعتی ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس تحقیق در عملیات ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس تحقیق در عملیات ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس تاریخ عقاید سیاسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس تاریخ عقاید سیاسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس بهبود و بازسازی سازمان(مدیریت تحول سازمانی) رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس بهبود و بازسازی سازمان(مدیریت تحول سازمانی) رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اداره امور سازمان های محلی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس اداره امور سازمان های محلی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه  در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس اقتصاد خرد رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس اقتصاد خرد رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

اسلاید شو

اسلاید شو

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه